Jump to content

Serverio adresas: 5.125.66.242:7777

SVARBU! Visi serverio direktoriai, pavaduotojai, prižiūrėtojai turi būti aktyvūs, nes kitaip bus nušalinti. jei negalite prisijungti prie serverio užpildykite neaktyvumo anketas.

Augustinas_Mach

Bendrosios teisėsaugos taisykles

Rekomenduojami pranešimai

Bendrosios teisėsaugos taisyklės

 

Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos:

 • Policija - Viešosios tvarkos priežiūra | pagalbos suteikimas iškvietusiems | bėglių gaudymas | užgrobtos miesto zonos išvadavimas | sąrašų /gaudomi priežiūra | priedanga kitoms teisėsaugos sritims grobimuose
 • ARAS - Narkotikų ir ginklų seifų apsauga | įkaitų ir užgrobtos miesto zonos vadavimai | sąrašų /gaudomi ir /ieskomi (neprivalomas) priežiūra | TRV krovinių tikrinimas 

 

Bendros teisėsaugos taisyklės:

 • Teisėsaugininkas, nesvarbu ar jis su apranga ar be jos, išlieka teisėsaugininku, tad už serverio pažeidimus atliekamus be aprangos jis privalo būti nubaustas.
 • Teisėsaugininkams leidžiama bausti Ginklų prekeivius tiek už „Ginklo rodymą viešoje vietoje“, tiek už „Ginklo naudojimas viešoje vietoje“. Nesvarbu ar jie su nuosava apranga ar su darbine.
 • Teisėsaugai draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus dėl nubaudimo už nusižengimus.
 • Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų. Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis. 
 • Teisėsaugininkas, prieš bausdamas žaidėją už bet kokį pažeidimą privalo turėti vaizdinius įrodymus (screen/video).
 • Teisėsaugininkai gali šaudyti pro darbinės mašinos langą gaudant nusikaltėlį jei jis yra su /beglys. Negalima šaudyti ant mašinos stogo ar kitais būdais, tik pro langą. Privaloma turėti vaizdinius įrodymus, jog sekamasis tikrai bėga nuo teisėsaugos. Nesilaikantys šių nurodymų privalo būti išmesti iš darbo.
 • Už mafijos zonoje arba gaujos „Pavojingoje zonoje“ padarytus darbuotojų nusižengimus, teisėsaugininkas negali bausti. Jeigu mafijos zonoje slepiasi bėglys, tuomet į zoną veržtis galima, tačiau bausti kitus mafijos narius, padedančius bendradarbiui - griežtai draudžiama. Mafijos zonoje ant bėglio galima naudoti visas įprastas komandas. 
 • Už mafijos/gaujos zonoje padarytus civilių pažeidimus teisėsaugininkas bausti gali, tačiau už ginklo rodymą ir naudojimą viešoje vietoje galima dėti tik tada, kai civilis padarė nusižengimą už mafijos sienų. Gaujos zonose - visada, kai padaro pažeidimą.
 • Teisėsaugininkas civilį už chuliganišką vairavimą bausti gali ne daugiau 5 kartus (turi būti padaryti 5 pažeidimai ir kiekvienam iš jų privalu turėti įrodymus)
 • Dviratis yra tokia pat transporto priemonė kaip ir kitos, todėl privaloma bausti irgi taip pat už padarytus pažeidimus.
 • Tolimųjų reisų vairuotojus bausti už ESC galima turint 30 sekundžių filmuotą medžiagą, arba 3-4 nuotraukas su 5-10 sekundžių intervalais įrodančiais, kad laikyta ESC.
 • Draudžiama bausti įtarimo lygiu už įžeidimus į /sms.
 • Draudžiama šaudyti atsitūpinėjant. Už tai gresia banas.
 • ARAS dienos minimumas - 60min 60min su apranga ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t
  Policijos dienos minimumas - 60min 60min ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t...

 

Bendros teisėsaugos racijos taisyklės:

 • Teisėsaugininkams leidžiama: pasisveikinti su kolegomis (tačiau ne su kiekvienu iš eilės), prašyti pagalbos, pagydymo ar kito svarbaus su darbu susijusio nepaminėto dalyko.
 • Teisėsaugininkams draudžiama: keiktis, aiškintis santykius su kitais teisėsaugininkais. Tam turite Teamspeak'o kanalus ir asmenines darbo racijas, už šios taisyklės pažeidimus darbuotojas baudžiamas įspėjimu. Taip pat tik aukšto rango darbuotojai tokie kaip: direktoriai, pavaduotojai bei įgaliotiniai turi teisę įsakyti teisėsaugininkams susirinkti tam tikroje vietoje, kai vyksta narkotikų/ginklų grobimas ar įkaito vadavimas. Kiti darbuotojai to daryti negali ir neturi tam teisės, naujokui pradėjus įsakinėti visai teisėsaugai jis privalo būti baudžiamas įspėjimais.

 

Informacija apie baudžiamas vietas:

 • Vieša vieta yra ten, kur laisvai gali patekti visi norintys civiliai: t.y. Visi miestai su savo kaimeliais, miškas, Ligoninės vidus, Policijos Departamento vidus, Vyriausybės vidus, užkandinių bei restoranų vidus, nuomojamų ir nenuomojamų butų laiptinės, darbų be direktoriaus pakvietimo bazės, gaujos zonos.
 • Nevieša vieta yra ten, kur laisvai negali patekti visi norintys civiliai: t.y. Darbų su direktoriaus pakvietimu bazės, namų interjerai, klubų, mafijų bazė(už sienos vieša vieta). Gaujos narių bausti pagrindinėje gaujos zonoje - griežtai draudžiama.
 • Kur yra miestas/užmiestis: Atskirų teisėsaugos sričių būriai, aukštesni rangai gali naudoti tam tikras privilegijas užmiestyje.

A51/A52 treniruočių zonos taisyklės:

 • Zonose dėl serverio apkrovos mažinimo, draudžiama laikyti dviračius bei nuosavas mašinas.
 • Draudžiama zonose stovėti AFK.
 • Draudžiama trukdyti kitoms teisėsaugos sritiems treniruotis. 
 • Zonose galima daryti drive-by su ten įdėtomis trans.priemonėmis.

 

Žmonių grobimas:

 • Draudžiama grobimo metu naudoti tazerį (/tazeris).
 • Draudžiama pažeidinėti įprastas grobimų taisykles (gydytis, traiškyti priešus su transporto priemone, pjaustyti su sraigtasparniu, daryti /ant likus mažai gyvybių ir t.t.).  
 • Grobimo metu, nesvarbu kur, draudžiama tikrinti narkotikus.
 • Po įkaito išvadavimo ar išpirkos sumokėjimo teisėsaugininkas privalo palikti mafijos zoną mažiau nei per vieną minutę.
 • Draudžiama įkaitą įsodinti į mašiną, privaloma jį atrišti. Įkaitą atrišti galite tik tuo atveju, kai jam negresia joks pavojus!
 • Per žmonių grobimus Seasparrow, Hydra ir Hunter naudoti galima tik tada, kai iki išlaisvinimo lieka 5 minutės. Žmogaus grobimo metu Policijos Departamento sraigtasparnį galima naudoti praėjus 5 minutėms nuo grobimo pradžios.
 • Jei teisėsaugos sritis, kurios paskirtis gelbėti žmones ar keliauti į ofisus, daro treniruotę ir mafijos, gaujos direktorius praneša, kad pagrobtas žmogus, užimta miesto teritorija ar padėta bomba - teisėsauga privalo nutraukti treniruotę ir vykti į gelbėjimą.

 

Ginklų/narkotikų/pinigų grobimas:

 • Draudžiama grobimo metu naudoti tazerį (/tazeris).
 • Draudžiama pažeidinėti įprastas grobimų taisykles (gydytis, traiškyti priešus su transporto priemone, pjaustyti su sraigtasparniu, žudyti likus mažai gyvybių ir t.t.).  
 • Teisėsaugai draudžiama narkotikų, ginklų arba banko saugyklos grobimo metu tikrinti narkotikus nuo tada, kai jau padėta bomba iki tol, kol nebeliks bėglių su kuprinėmis.
 • Narkotikų, ginklų ir pinigų saugyklos grobimų metu Hydra, Hunter, Policijos Departamento sraigtasparnis, ARAS van ir Seasparrow nenaudojami.
 • Draudžiama prieš ginklų, narkotikų, banko saugyklos grobimus tyčia atsijungti viduje.
 • Draudžiama per ginklų, narkotikų grobimus surakinti tiek bėglį, tiek pačius teisėsaugininkus Policijos Departamento ofise ar banko saugykloje, nepraėjus 5min. nuo bėglio statuso atsiradimo.
 • Draudžiama užstatyti išėjimus iš pastatų darbinėmis transporto priemonėmis.
 • Nuo šiol pirmadienį - šeštadienį nuo 11h (dienos) iki 21h (nakties) Policijos pajėgos privalės prižiūrėti viešąją tvarką už grobiamos zonos ribųIKI KOL SPROGS BOMBA. Pirmadienį - šeštadienį, nuo 21h (nakties) iki 11h (dienos), o sekmadienį visą parą Policija privalės dalyvauti narkotikų, ginklų, bankų ir žmonių grobimus kaip antra teisėsaugos sritis.

 

Miesto grobimas:

 • Dalyvauja visos teisėsaugos sritys.
 • Uždavinys - teritoriją vėl padaryti saugią.
 • Leidžiama naudoti šaunamuosiuos ginklus.
 • Grobimo metu draudžiama naudoti tazerį (/tazeris).
 • Draudžiama pažeidinėti įprastas grobimų taisykles (gydytis, traiškyti priešus su transporto priemone, pjaustyti su sraigtasparniu, žudyti likus mažai gyvybių ir t.t.).  
 • Miesto grobimo metu Hydra, Hunter ir Seasparrow nenaudojami. 
 • Galima naudoti ARAS van.
 • Teisėsaugai draudžiama tikrinti narkotikus miesto grobimo metu.
 • Draudžiama mafijos/gaujos narius bausti už toje zonoje padarytus pažeidimus.
 • Draudžiama surakinėti.

 

Streikų/Riaušių taisyklės:

 • Prasidėjus streikui arba riaušėms, tik ARAS darbuotojai gali malšinti susidariusią situaciją.
 • Streiko ir riaušių numalšinimo prioritetas - pasodinti kuo daugiau nusikaltėlių į jailą.

 

Klubų taisyklės:

 • Teisėsaugai klubai draudžiami, draudžiama turėti klubą ar dalyvauti jo veikloje. Darbuotojas, vos įstojęs į teisėsaugą privalo palikti klubą. Už dalyvavimą klubo veikloje ar buvimą klube teisėsaugininkas baudžiamas išmetimu.
 • Draudžiama klubų karo metu atiminėti ginklų licenzijas, surakinėti, dėti stars. Už šį nusižengimą, teisėsaugininkas baudžiamas nuo dviejų įspėjimų iki išmetimo.
 • Teisėsauga ne veiksmo metu gali klubo zonoje atimti klubo nariams ginklų licenzijas, atsišaudyti ir surakinti, jeigu klubo zonoje yra bėglys

 

Psichotropinės medžiagos:

 • Vienintelė sritis galinti bet tikrinti narkotikus be įtarimų - ARAS. Narkotikus kitos teisėsaugos sritys gali tikrinti tik tuo atveju, kai žaidėjui uždedamas įtarimo lygis. Gali būti taikomos išimtys spec. būriams.
 • ARAS gali tikrinti narkotikus viešose vietose klientams perkant narkotikus iš narkotikų prekeivio. Tikrinti narkotikus šalia prekeivių ARAS gali TIK viešose vietose.
 • Vykstant mafijų karams, jokia teisėsaugos sritis neturi teisės tikrinti bei atimti iš mafijos narių narkotines medžiagas.
 • Draudžiama tikrinti narkotikus ligoninėje ir SF lauke iki tvorelės.

 

Tolimųjų reisų vairuotojų krovinių tikrinimas:

 • Tik ARAS gali stabdyti bei gaudyti tolimųjų reisų vairuotojus, siekiant patikrinti jų vežamus krovinius. Jiems leidžiama konfiskuoti narkotines medžiagas bei ginklų krovinius. Kitos teisėsaugos sritys, t.y Policija stabdyti bei gaudyti siekant patikrinti krovinį negali.
 • Draudžiama tikrinti TRV prie pat pasikrovimo/iškrovimo punkto. Taip pat ir statyti kliūtis.
 • Draudžiama užtverti visus kelius į mafijos/gaujos teritoriją bei į prekeivių bazę.
 • ARAS sraigtasparnis su išorinėmis platformomis gali gaudyti oru gabenamus nelegalius krovinius ir numušti sraigtasparnį. 
 • Ginklų/Narkotikų krovinių patikras gali vykdyti tik viena teisėsaugos sritis: tai ARAS. Tikrinti gali ta sritis, kuriai priklauso pagal dieną.

 

Pirmadienis - ARAS

Antradienis - POLICIJA

Trečiadienis - ARAS

Ketvirtadienis - POLICIJA

Penktadienis - ARAS

Šeštadienis - POLICIJA

Sekmadienis - ARAS

 

 

Psichotropinių medžiagų patikrinimo reidas:

 • ARAS vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurio klubo bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /tazeris ir /antrankiai. Bazėje negalima bausti klubo narių. Atėmę narkotikus, ARAS privalo kuo greičiau pasišalinti iš bazės.
 • POLICIJOS darbuotojams leidžiama vykdyti reidus ir DM eventų metu. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /tazeris ir /antrankiai. Rengiant tokį reidą, agentai privalo surakinti dalyvius ir kuo skubiau patikrinti, o radus konfiskuoti narkotines medžiagas. Baigus tikrinimą, visus atrakinti ir pasišalinti iš evento vietos. Jeigu evento dalyvis priešinasi ir šaudo į POLICIJĄ arba ARAS - ABU gali bausti dalyvį, priklausomai nuo pažeidimo.
 • VISA TAI GALITE DARYTI TIK DIREKTORIUI/PAVADUOTOJUI ESANT PRISIJUNGUS. JOKIE ĮGALIOTINIAI TO DARYTI NETURI TEISĖS.

 

Emigracijos tarp teisėsaugos sričių taisyklės (ETTS):

 • Emigracija tarp teisėsaugos sričių galima bet neprivaloma
 • Teisėsaugininkas gali emigruoti pasiekęs 6 rangą ir pradirbęs netrumpiau kaip 45 dienas.
 • Direktorius emigravusiam teisėsaugininkui gali suteikti nedidesnį kaip 4 rangą.
 • Emigravęs teisėsaugininkas kvalifikacijos testą (jeigu toks yra), laikyti privalo tada, jeigu direktorius to reikalauja.
 • Teisėsaugininkui emigracija galima tik tada, kai dėl to sutaria abiejų teisėsaugos sričių direktoriai.

Info. Teisėsaugos direktorius pats nusprendžia ar jo teisėsaugos sritis prisidės prie ETTS. Jeigu emigracija tarp teisėsaugos bus vykdoma, teisėsaugos direktorius privalo sukurti temą, pavadinimu: "ETTS" ir ten kelti įrodymus apie visas įvykusias emigracijas iš jūsų ir į jūsų darbą. Įrodymuose turi būti nurodoma ar emigruojantis teisėsaugininkas atitinka emigracijos sąlygas (Išdirbimo laikas, direktorių sutikimai jį emigruoti (Sutinku, jog Vardas_Pavardė būtų emigruotas iš Policijos į ARAS) ir t.t.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

×